Material

Blue Dent försäkrar att materialet som används för framställning av våra produkter är CE märkta. Tillsammans med varje jobb som levereras medföljer en materialförsäkringsetikett som visar materialinnehållet. Till vänsterfinner du de huvudleverantörer som står för större delen av materialinnehållet i våra produkter.

Ladda ner lista över material